Työfysioterapia

Työfysioterapia on terveiden, vajaakuntoisten ja sairaiden työntekijöiden toiminta- ja työkyvyn ylläpitämistä ja edistämistä erityisesti fyysisen kunnon osalta. Työfysioterapia perustuu fysioterapiaan, mutta se ei riitä työfysioterapian tietopohjaksi käytännön työssä. Työterveyshuollossa tehtävä on selvittää työn ja terveyden välistä vuorovaikutusta, osallistua terveysvaaraa aiheuttavien tekijöiden vähentämiseen ja seurata vaarojen poistamiseksi tehtyjen ehdotusten toteutumista.

Lue lisää -> www.ttl.fi