Kelan kuntoutus

Tarjoamme fysioterapia kuntoutusta Kelan vaikeavammaisille potilaille omissa toimitiloissamme, kotikäynteinä ja allasterapiana. Tarkoituksena parantaa ja/tai turvata itsenäistä toiminta- ja liikuntakykyä. Kela myöntää terapiat yleensä vuodeksi tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus, johon fysioterapia kuuluu, perustuu kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan, joka laaditaan julkisessa terveydenhuollossa. Kuntoutus on Kelan järjestämä ja rahoittama.